داستانت را روایت کن

بازاریابی هنر انتقال احساس است ” Zig ziglar”
مهم ترین مقوله در بحث فروش و بازاریابی و برندینگ بحث درگیر کردن احساس مخاطب است .
حال آنکه با دیدن یک عکس یا با خواندن یک نوشته یکی از حواس 5 گانه (بینایی) درگیر می شود و با دیدن ویدیو دو حس (بینایی و شنوایی) .
این موضوع نشان دهنده این است که ویدیو به خودی خود بر روی مخاطب شما تاثیر بیشتری دارد !
هشتگ تلاش می کند این تاثیر بالقوه ویدیو را به وسیله داستان های جذاب و نتیجه گرا چند برابر کند .
به جادوی صدا و تصویر ایمان بیاورید …

خدمات مامشــــــــاوره